Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

onsdag 25 april 2018

Avgång

Kl. 12.00 lägger vi loss efter de sista förberedelserna. Vi anropar hamnkaptenen på VHF kanal 09 som lossar för-linan till bojen. Det är lite sidvind och eftersom Celeste inte har bogpropeller, får vi hjälp med att hålla upp fören mot vinden så vi kan passera förtöjningsbojarna utan problem. Utanför hamnen sätter vi storen med två rev och Jib#4 på 70 kvm. Det är ost-syd-ostlig vind på cirka 20 knop. Vi lägger oss på babords bog ut mot Marie Galante. I höjd för att klara sydöstra udden på Guadeloupe, Pointe des Chateaux, slår vi över till styrbords halsar. Det är fin segling förbi udden och väst om ön Le Deserado. Vi lämnar Västindien i vårt kölvatten.

Hela besättningen samlad

Hela besättningen är samlad och det är dags att lägga loss från Marina Bas-du-Forte i Point-à-Pitre på Guadeloupe.

tisdag 24 april 2018

Bunkring av mat

Nästan hela tisdagen går åt till att bunkra mat. Vi har två bilar som kör fyra vändor från Carrefoure med matvaror. När båten är bunkrad har vi säkerhetsgenomgång ombord och diskuterar allt från man över bord och brand till hantering av kylarna ombord och övriga trivselregler.

måndag 23 april 2018

Dykare nere

Vi har anlitat dykare som gör rent Celestes botten inför överfarten. Några månader i västindien med ”fel” färg sätter sina spår.

Plotter

Kommunikationen mellan plottern i sittbrunnen och plottern i navigationsutrymmet kontrolleras. Det ser ut att vara bristande kontakt i Sea-talk kabeln. Vi väljer att göra respektive enhet fristående från varandra och får på så sätt hela systemet att fungera fint eftersom NMEA-kablarna ger god signal. Det som saknas på plottern i sittbrunnen är ett detaljerat sjökort. Detta är vi dock inte i behov av under överseglingen. Utöver de två Ryamarine plottrarna har vi Navionics navigationssystem, Open CPN, Garin inReach och tre övriga separata gps-mottagare. Utifrån en säkerhetsaspekt har vi mer en behövlig utrustning i denna del vilket känns tryckt. Till föregående kommer traditionell positionsbestäming i form av sextant etc.

Iordningställande på däck

Gummibåten som blivit flitigt använd i Västindien packas ner i segelstuven och motorn stuvas i kvadrantutrymmet i aktern. Cyklop och simfenor packas undan och Celeste görs klar för oceansegling.